Voting aid app

IN ENGLISH

VAALI-INFO

Edustajistovaaleissa valitaan JAMKOn ylin päättävä elin kaudelle 2020. Edustajisto koostuu 21 varsinaisesta jäsenestä ja 21 varajäsenestä. Edustajisto valvoo JAMKin opiskelijoiden etuja tekemällä suurimmat opiskelijakuntaa koskevat päätökset ja linjaukset. Edustajiston jäsenet päättävät mm. opiskelijakunnan jäsenmaksusta, toimintasuunnitelmasta ja tuovat opiskelijan äänen kuuluviin mm. JAMKin eri työryhmissä. Siksi on tärkeää, että sinä päätät kuka päättää!

Äänestysaika 26.10. – 4.11. klo 15.00.

Jokaisella JAMKOn jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa edustajiston kokoonpanoon äänestämällä. Äänestys tapahtuu sähköisen nettilinkin kautta, joka lähetetään jokaiselle JAMKOn jäsenelle Kide.App-sähköpostiin, jolla opiskelija on liittynyt jäseneksi. Voit käyttää ääntäsi vain kerran. Vaalitulokset julkaistaan vaalivalvojaisissa 4.11. Äänestystulokset julkaistaan JAMKOn verkkosivulla

Tutustu ehdokkaisiin!

Ehdokkaat esitellään vaalikoneen lisäksi JAMKOn vaalisivuilla ja opiskelijakunnan sosiaalisessa mediassa. 

Lisätietoja: https://www.jamko.fi/vaalit/ ja  keskusvaalilautakunta@jamko.fi