Voting aid app

21 Anni Lajunen

Vaaliliitto: Insinööriopiskelijat IO
Ikä: 26
Koulutusohjelma: Tieto- ja viestintätekniikka - Information and Communication Technology | TTV
Aloitusvuosi: 2015
Slogan:
Ehdokkaan vastaukset kysymyksiin
Palaa kaikkiin ehdokkaisiin