Voting aid app

VAALIKONE

JAMKOn vaalikoneen avulla löydät parhaan mahdollisen ehdokkaan ajamaan sinun asioitasi JAMKOn edustajistossa. Vaalikoneella vertailet vastauksiasi koulutuksesta ja opiskelijoiden asemasta ehdokkaiden vastauksiin ja löydät sopivan ehdokkaan jota äänestää. Vaalikone antaa tulokset niistä ehdokkaista, jotka ovat vastanneet vaalikoneen kysymyksiin.

Opiskelijakunta JAMKO

1. Edustajiston työ ja vaikutus näkyy riittävästi opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä
2. JAMKOn jäsenilleen tarjoamat edut ja palvelut ovat riittäviä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä
3. JAMKO ottaa opiskelijoiden moninaisuuden (YAMK - opiskelijat, perheelliset opiskelijat, kansainväliset opiskelijat ym.) huomioon yhdenvertaisesti.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä
4. JAMKOn tulisi ottaa osaa puoluepolitiikkaan ja asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita tai opiskelua (esimerkiksi ilmastonmuutos, HLBT-oikeudet, energiakriisi)
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon korona-ajan vaikutukset opiskelussa ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä
6. JAMKin tulisi tarjota kaikille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa tutkinto täysin verkossa.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä
7. JAMK tukee riittävästi työllistymisessä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä
8. JAMKin tutkintojen sisällöt ovat ajantasaisia ja kannattelevat opiskelijaa työelämässä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Koulutus ja opiskelijan elama

9. Opiskelijan toimeentulon tulisi olla sidottu tavaroiden ja palveluiden hintojen nousuun eli inflaatioon.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä
10. Lukukausimaksut tulisi poistaa EU- ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä
11. Jyväskylässä huomioidaan JAMKin opiskelijat riittävästi kaupungin palveluissa ja päätöksenteossa.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä
12. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä