Voting aid app

10 Frans Kuusisalo

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opintotuen asumislisä tulisi palauttaa yleisen asumistuen sijasta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Omasta mielestäni tämän hetkinen malli on hyvä.

2. Lukukausimaksut tulisi laajentaa kaikille opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni koulutuksen pitäisi olla maksutonta kaikille.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Jos ei olisi mitään esteitä sen rakentamiselle, niin miellään, kulkeminen koululle ja osittain muukin elämä saattaisi helpottua.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Se toisi uusia mahdollisuuksia, mutta myös toisi työtaakan, kuinka tämä asia lähdettäisiin toteuttamaan.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijoiden hyvinvointiin otetaan jonkin verran huomiota, mutta henkiseen jaksamiseen voisi kiinnittää vielä lisää huomiota.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Silloin voitaisiin kunnolla puhua kunnon yhteishengestä ja JAMKille se tietäisi vähemmän kommunikaatiota rakennusten välillä

7. JAMK tarjoaa riittävät työelämävalmiudet opiskelun aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Harjoittelut ja kurssit, joissa työelämästä tulee puhujia paikalle ja kertoo kokemuksiaan.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Molemmissa on hyötynsä ja haittansa, tällä hetkellä kannatan että molemmat olisivat läsnä.

9. JAMKOn on otettava osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi pakolaiskeskustelu tai kestävä kehitys.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

10. JAMKOn tulisi keskittyä ainoastaan opiskelijoiden edunvalvontaan ja siirtää vapaa-ajan tapahtumat koulutusalajärjestöille, poikkeuksena lukuvuoden isoimmat tapahtumat.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Isoimpiin tapahtumiin keskittyä täysillä, mutta kuitenkin keskittyä edunvalvontaan ja miettiä tapoja, joilla osallistaa opiskelijoita edunvalvontaan mukaan.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa entistä paremmin kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Olisi erittäin tärkeää että saisimme mukaan päätöksien tekoon heitä, koska sitä kautta saisimme myös näkemystä siltä suunnalta ja mitenkä asioita voitaisiin parantaa siihen liittyen.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin