Voting aid app

18 Niemelä Juho

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opiskelijan toimeentulo tulisi olla kokonaan lainapohjaista.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Pakollinen velkavankeus ei ole ratkaisu. Se myöskin kasvattaisi jo ennestään olevaa eriarvoisuutta opiskelijoiden välillä ja tekisi korkeakoulututkinnoista vauraita suosivia.

2. Lukukausimaksut tulisi poistaa EU- ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Lukukausimaksut ovat Suomessa todella maltilliset verrattuna muihin maihin ja maksuilla katetaan muualta tulevien opiskelijoiden aihettamat kulut opiskelujärjestelmään.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen vähentämisen kannalta opiskelija-asuntojen pitäisi olla lähellä kampuksia, jotta opiskelijat pystyvät liikkumaan ilman autojen tai joukkoliikenteen käyttämistä.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMK ei ole huomioinut täysin opiskeljoiden hyvinvointia ja hyvinvoinnin tärkeys kasvaa entisestään yhä hektisemmäksi ja henkisesti vaativammaksi muuttavassa maailmassamme.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Täydellisessä maailmassa me kaikki opiskelisimme yhdellä kampuksella, mutta osa koulutuksestamme vaatii omat tilansa mitä yksi kampus ei voi toteuttaa.

7. JAMK tukee riittävästi työllistymisessä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMK painottaa yrittäjyyden tärkeyttä, mutta yrittäjyyttä tukevia kursseja on todella vähän. Esimerkiksi it-insinöörejä kannustetaan yrittäjyyteen, kun samalla heille ei tarjota yhden yhtä taloudenhallintaan liittyvää kurssia pakollisena opintoja.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Vaikka elämme herran vuotta 2019, emme voi olettaa kaikilla olevan älypuhelin. Täten emme voi tarjota pelkkää digitaalista opiskelijakorttia ja samalla asettaa osan opiskelijoistamme eriarvoiseen asemaan.

9. JAMKOn tulisi ottaa osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi ilmaston lämpeneminen tai suurten ikäluokkien eläköityminen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ilmaston lämpenemisen rinnastaminen samassa lauseessa politiikkaan on väärin ja on jopa törkeää väittää ettei se koskettaisi opiskelijoita. Ilmaston lämpeneminen on kaikkia koskettava asia jossa politiikalla ei pitäisi olla mitään sijaa. Ilmasto-asiat ovat yksi tärkeimmistä asioista joihin joudumme nyt panostamaan ja opiskelijat ovat suuressa asemassa uusien kestävien ratkaisujen löytämisessä ja keksimisessä.

10. JAMKOn jäsenilleen tarjoamat edut ja palvelut ovat riittäviä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Etuja ja palveluita ei ole koskaan liikaa ja meidän pitäsi pystyä tarjoamaan enemmän ja parempaa palvelua jäsenistöllemme.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön entistä paremmin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kansainvälistyminen on elinehto ja olemme päässeet vasta alkuun sen huomioimisessa edustajistotyössä. Nyt on tärkeää jatkaa aloitettua työtä ja kehittää sitä eteenpäin.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin