Voting aid app

19 Ala-Mutka Riina

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opiskelijan toimeentulo tulisi olla kokonaan lainapohjaista.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni opiskelijan ei tulisi koskaan olla velvollinen kustantamaan elämistään opiskeluaikana täysin lainan turvalla.

2. Lukukausimaksut tulisi poistaa EU- ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni ei tulisi poistaa ainakaan täysin, sillä niillä taataan tukitoimien ja koulutuksen saaminen.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti! Opiskelijoiden asumisjärjestelyt olisi mielestäni järkevintä sijoittaa kampusten läheisyyteen, jotta välimatkat kampuksille eivät kasvaisi mahdottomiksi.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mahdollisuuksia suorittaa muun muassa valinnaisia opintopisteitä eri tutkintojen sisältä, pitäisi mielestäni lisätä.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMK tarjoaa laajasti sekä yksin, että yhdessä muiden toimijoiden kanssa erilaisia mahdollisuuksia opiskelijoiden hyvinvoinnin takaamiseksi, kuten korkeakoululiikunta, tutorointi, opiskeluterveydenhuolto jne.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ei missään nimessä, sillä oletettavasti se edellyttäisi uuden pääkampuksen rakennuttamista. Lisäksi nyt jo olemassa olevat ja suunnitteilla olevat tilat ovat hyvät, ja jakavat opintoaloja omille kampuksilleen, joka takaa enemmän tilaa mm. välineistölle.

7. JAMK tukee riittävästi työllistymisessä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ensimmäisen vuoden opiskelijana on vaikea vastata kysymykseen, ikävä kyllä.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Paperi- ja muoviroskan vähentämiseksi ja mahdollisesti myös kulujen pienentämiseksi tämä olisi huikea idea! Olisi kuitenkin hyvä edelleen olla painavista syistä mahdollisuus saada myös fyysinen kortti (esimerkiksi älylaitteettomuus).

9. JAMKOn tulisi ottaa osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi ilmaston lämpeneminen tai suurten ikäluokkien eläköityminen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

On tärkeää, että JAMKO ajaa ensisijaisesti opiskelijoiden etuja, toissijaisesti muita elämään ja myös opiskelijoihin liittyviä asioita.

10. JAMKOn jäsenilleen tarjoamat edut ja palvelut ovat riittäviä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön entistä paremmin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti! Mitä kansainvälisemmäksi edustajistotyö muuttuu, sen enemmän se hyödyttää meitä kaikkia!

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin