Voting aid app

20 Enlund Julia

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opiskelijan toimeentulo tulisi olla kokonaan lainapohjaista.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Suomessa opiskelijat saavat jo nyt todella vähän rahaa verrattuna muhin sosiaalietuuksiin. Lainapohjaisuus ei tue sosioekonomisesti huonosta tilanteesta tulevia ja pahimmassa tapauksessa se aiheuttaa velkakierteen.

2. Lukukausimaksut tulisi poistaa EU- ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ideallitilanteessa jokaisesta maasta tulevalla opiskelijalla on oikeus ilmaiseen koulutukseen Suomessa.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kampusten lähelle tehdyt opiskelija asunnot helpottaa opiskelua ja opiskelijaelämää, sillä yleensä kampukset ovat lähellä tai hyvien kulkuyhteyksien päässä kaupunkien/kuntien keskustoista.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Se, että yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen osa-alueita saa tehdä ''ristiin'' hyödyttää etenkin ammattikorkeakouluopiskelijoita. Opintojen ristiin opiskelu myös auttaa kokoajan muuttuvassa työtilanteessa tarjoten mahdollisuuksia muokata koulutusta yhä enemmän työelämää vastaavaksi.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMK tarjoaa hyvinvointia edistäviä palveluja, mutta niitä ei ole tarpeeksi eikä niistä ole tarpeeksi tietoa.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kaikille yhteinen kampus halpottaisi opiskelijajärjestöjen ja oppilaskunnan yhteistyötä. Se myös lisäisi opiskelijoiden yhdenvertaisuutta kun kaikilla olisi käytössään samat palvelut samassa mittakaavassa. Kuitenkin kapuksen sijainnin pitäisi tukea kaikkien opintoalojen koulutusta.

7. JAMK tukee riittävästi työllistymisessä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Koen, että etenkin sosiaali- ja terveysalalla työllistymistä ei tueta.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Sähköinen opiskelijakortti tukee niitä joilla on älypuhelin, mutta vanhemman puhelimen omistajat eivät hyötyisi mobiilikortista ollenkaan.

9. JAMKOn tulisi ottaa osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi ilmaston lämpeneminen tai suurten ikäluokkien eläköityminen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKOn ei tulisi ottaa osaa puoluepoliittisiin asioihin, mutta sen tulee ottaa ne huomioon ja olla kartalla missä mennään.

10. JAMKOn jäsenilleen tarjoamat edut ja palvelut ovat riittäviä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKOlla on paljon etuja, se toimii ja tavoittaa koulussamme hyvin ainakin pääkampuksella opiskelevat opiskelijat. Monet asiat joita päätetään nyt eivät näy nykyisille vaan tuleville opiskelijoille.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön entistä paremmin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kansainvälisille opiskelijoille tulisi saada paremmat mahdollisuudet osallistua edustajistotyöhön.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin