Voting aid app

20 Kervinen Essi

Opiskelijakunta JAMKO

1. Edustajiston työ ja vaikutus näkyy riittävästi opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni edustajiston toiminta ei ole ollut kovinkaan näkyvää, tässä on parantamisen varaa.

2. JAMKOn jäsenilleen tarjoamat edut ja palvelut ovat riittäviä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKOn edut ovat mielestäni hyvät ja kattavat! Näitä tulisi kuitenkin kehittää jäsenistön toiveiden mukaisesti.

3. JAMKO ottaa opiskelijoiden moninaisuuden (YAMK - opiskelijat, perheelliset opiskelijat, kansainväliset opiskelijat ym.) huomioon yhdenvertaisesti.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni erilaiset elämäntilanteet voisi ottaa huomioon paremmin.

4. JAMKOn tulisi ottaa osaa puoluepolitiikkaan ja asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita tai opiskelua (esimerkiksi ilmastonmuutos, HLBT-oikeudet, energiakriisi)
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni JAMKOn tulisi ottaa kantaa asioihin voimakkaammin. HLBT-oikeudet ovat ihmisoikeuksia, eikä niitä tulisi sotkea mielipideasioihin.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon korona-ajan vaikutukset opiskelussa ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijoille tulisi olla enemmän hyvinvoinnin palveluita ja ne tulisi olla käytettävissä jokaiselle Jamkin opiskelijalle.

6. JAMKin tulisi tarjota kaikille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa tutkinto täysin verkossa.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Tämän tulisi olla mahdollista ihan jokaiselle opiskelijalle vuonna 2022.

7. JAMK tukee riittävästi työllistymisessä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Oman alani vastuuopettajat jakavat jatkuvasti tietoa avoimista työ- ja työharjoittelupaikoista.

8. JAMKin tutkintojen sisällöt ovat ajantasaisia ja kannattelevat opiskelijaa työelämässä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni opintoja voisi päivittää vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Koulutus ja opiskelijan elama

9. Opiskelijan toimeentulon tulisi olla sidottu tavaroiden ja palveluiden hintojen nousuun eli inflaatioon.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Yleinen kustannusten nousu vaikuttaa opiskelijoiden arkeen todella paljon. Hintojen nousua kompensoidaan työnteolla ja tämä vaikuttaa negatiivisesti opiskelijoiden jaksamiseen. Mielestäni olisi tärkeää, että opiskelijoiden toimeentulo turvattaisiin opintojen ajaksi.

10. Lukukausimaksut tulisi poistaa EU- ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

11. Jyväskylässä huomioidaan JAMKin opiskelijat riittävästi kaupungin palveluissa ja päätöksenteossa.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni opiskelijoiden huomioiminen on ainakin toistaiseksi ollut melko pienimuotoista.

12. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä kuilua tulisi pyrkiä pienentämään.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin