Voting aid app

21 Anni Lajunen

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opintotuen asumislisä tulisi palauttaa yleisen asumistuen sijasta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opintuen asumislisä olisi tasapuolisempi opiskelijan asumismuodosta riippumatta

2. Lukukausimaksut tulisi laajentaa kaikille opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Lukukausimaksut pitää poistaa myös EU ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelija-asunnot kampusten lähellä ovat hyviä, mutta kaikkia asuntoja ei mielestäni kannata keskittää kampusten lähelle, vaan osassa tulee esim. säilyttää parkkipaikat jotka keskustassa ovat aika hankalia rakentaa

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Yhteistyötä voidaan tehdä, mutta molempien koulujen erityispiirteet täytyy säilyttää

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijan hyvinvointia pitää tukea ja ottaa huomioon kokonaisvaltaisemmin koko opiskelussa

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kampuksia on mahdollista yhdistellä, mutta yhdistely täytyy toteuttaa siten, että ei vaikuta negatiivisesti opetukseen ja sen laatuun

7. JAMK tarjoaa riittävät työelämävalmiudet opiskelun aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

9. JAMKOn on otettava osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi pakolaiskeskustelu tai kestävä kehitys.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Pitäisi ottaa varsinkin kantaa asioihin, jotka koskevat opiskelijoita. Puoluepolitiikassa on huomioitava puolueettomuus

10. JAMKOn tulisi keskittyä ainoastaan opiskelijoiden edunvalvontaan ja siirtää vapaa-ajan tapahtumat koulutusalajärjestöille, poikkeuksena lukuvuoden isoimmat tapahtumat.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Vapaa-ajan tapahtumat ovat tärkeä osa opiskelijan hyvinvointia ja tuovat irtiottoa opiskeluun. JAMKO kykenee paremmin järjestämään mahdollisimman monen kattavaa toimintaa

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa entistä paremmin kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Nykyajassa edustajistotyön pitäisi olla helpommin saavutettavissa myös kansainvälisille opiskelijoille

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin