Voting aid app

22 Joni Lehtiniemi

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opintotuen asumislisä tulisi palauttaa yleisen asumistuen sijasta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ei. Tukien määrä nousi tämän muutoksen ansiosta, vaikkakin seurustelevien samassa asunnossa asuvien parien tilanne on ongelmallinen

2. Lukukausimaksut tulisi laajentaa kaikille opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Koulujen pitäisi löytää rahoitus opetukseen ja sen mahdollistaviin tiloihin muualta kuin täysipäiväisen opiskelijoiden rahoista.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Amk-opiskelijan tulisi voida syventää ymmärrystä vapaavalinnaisilla opinnoilla yliopistolla, ja yliopistolaisten tulisi voida tehdä käytännön harjoitteita amk:n puolella

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Hammashoito tulisi saada amk-opiskelijoille, sekä opintopsykologille jonotusaikoja tulisi saada alas.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

7. JAMK tarjoaa riittävät työelämävalmiudet opiskelun aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Tässä voin puhua ainoastaan inssien puolesta, mutta monet tuntemani 3./4.vuoden opiskelijat ovat tehneet oman alansa töitä opintojen ohella

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Fyysinen opiskelijakortti on erittäin luotettava ja helppo kantaa mukana.

9. JAMKOn on otettava osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi pakolaiskeskustelu tai kestävä kehitys.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Täysi irrelevanttia ottaa kantaa muuhun kuin opiskeluun vaikuttaviin poliittisiin asioihin, en näe tässä kuin ongelmia mm. Sisäistä jakautumista jamkossa

10. JAMKOn tulisi keskittyä ainoastaan opiskelijoiden edunvalvontaan ja siirtää vapaa-ajan tapahtumat koulutusalajärjestöille, poikkeuksena lukuvuoden isoimmat tapahtumat.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Jamkolla on resursseja järjestää toimintaa ilman tarvetta tuotolle, jolloin voidaan ottaa huomioon myös marginaaliryhmiä esim. Kv-opiskelijat

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa entistä paremmin kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kv-opiskelijoiden olisi hyvä pystyä vaikuttamaan koulun sisäisiin asioihin, mikäli halutaan ylläpitää mainetta yhtenä suomen kansainvälisimpänä korkeakouluna

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin