Voting aid app

27 Mannermaa Pekka

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opiskelijan toimeentulo tulisi olla kokonaan lainapohjaista.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Pakkolaina ei ole koskaan ratkaisu, se on enemmänkin ongelma. Velkaantuminen ei motivoi nuorta opiskelemaan.

2. Lukukausimaksut tulisi poistaa EU- ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

En näe sitä pahana, jos kampusten läheisyyteen rakennettaisiin opiskelija-asuntoja, mutta jokainen suosii erilaisia asumisympäristöjä.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Uskon, että opiskelun laatu tulisi paranemaan vielä entisestään, jos sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulututkintojen sisältöjä yhdisteltäisiin ja verrattaisiin toisiinsa. Yhdistäminen toisi aivan uudenlaista näkökantaa ja monipuolisuutta opiskeluun.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Minulla on usein tunne, että JAMK yrittää saada opiskelijan mahdollisimman nopeasti työelämään. Vähän ehkä liiankin nopeasti. Melkein jatkuva kiireen tunne ei omasta näkökannasta edistä hyvinvointia kauhean hyvin, sillä silloin saattaa itsestä huolehtiminen jäädä kakkossijalle.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Keskittäminen ehdottomasti toisi monipuolisuutta kampukselle ja mahdollistaisi monien eri alojen yhteydenpidon ja tutustumisen paljon paremmin. Tietenkin tästä nousee kysymys, että voiko yksi iso pääkampus huomioida kaikkien opiskelualojen tarpeita riittävästi. Vaihtoehtoisesti useat eri kampukset tuovat JAMKille näkyvyyttä ympäri kaupunkia.

7. JAMK tukee riittävästi työllistymisessä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Oma ala on antanut jo useita mahdollisuuksia luoda kontakteja työelämään.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Jokaisella opiskelijalla pitäisi olla oma valinta, haluaako käyttää fyysistä vai digitaalista korttia. Se ei vie keneltäkään mitään pois, vaikka fyysinen kortti jäisikin.

9. JAMKOn tulisi ottaa osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi ilmaston lämpeneminen tai suurten ikäluokkien eläköityminen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni JAMKO saisi pysyä neutraalina opiskelijakuntana puoluepolitiikkaan liittyen. Neutraalius vaalii tasavertaisuutta ja mahdollisuutta tutkia eri tilanteita useasta eri näkökulmasta. Asioista puhuminen on silti todella hyvä asia, ja on tärkeää, että opiskelijakunnatkin voivat keskustella ja ottaa kantaa meitä kaikkia koskeviin asioihin esim. ilmastonmuutoksesta..

10. JAMKOn jäsenilleen tarjoamat edut ja palvelut ovat riittäviä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Olen ollut itse tyytyväinen tämän hetkisiin etuihin ja palveluihin, mutta niitä pystyy ja kannattaa aina parantaa ja kehittää.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön entistä paremmin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kaikilla JAMKOn jäsenillä pitäisi olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua edustajistotyöhön. Tällä mahdollistetaan JAMKOn toiminnan laatu sekä monipuolisuus.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin