Voting aid app

29 Paunonen Antti

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opiskelijan toimeentulo tulisi olla kokonaan lainapohjaista.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

On tasaarvon vastaista, että opiskelijoita vaaditaan velkaantumaan ennen valmistumista. Emme kuitenkaan tule samoista lähtökohdista. Velkamäärien lisääntyminen eriarvoistaa myös erialojen välillä.

2. Lukukausimaksut tulisi poistaa EU- ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Suomen tulisi nähdä potentiaali mikä kotikansainvälistymisellä ja vaihtoopiskelijoiden kulttuuriymmärryksellä on. Miten me voimme suunnata viennin palveluita ja tuotteita tietämättä tarpeita?

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Keskustan läheisyys on tärkeämpää mutta tämä riippuu paljon kampuksen sijainnista.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Osa kurssisisällöistä on lähes identtisiä, pedagogiikka erot tuovat hankaluutta yhdistämiseen. Meidän opetuksen täytyy olla omillaan nii laadukasta että voimme olla yleitä koulutuksestamme omillaan, mutta taloudellisista syistä voisi olla järkevää yhditää jotain perusteita esimerkiksi.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä ei, mutta asiaan on jo onneksi tulossa muutosta. Ops-perusteiden kirjaus hyvinvointiopinnoista kaikien opiskelijoiden saataville mahdollistaa tämän.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kulttuuri alat ja maaseutuelinkeinot kannattaa säilyttää siellä missä oppimisympäristö on paras. Muut koulutusohjelmat eivät kärsi sijainnistata niin paljoa ja taloudellisista syistä ne kannattaisi olla yhdenkaton alla

7. JAMK tukee riittävästi työllistymisessä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Uraohjaamista tarvitaan lisää. Muuten työllistymisen auttaminen on hyvää, esimerkiksi työpäivä tapahtumassa.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Saavutettavuuden kannalta on säilytettävä kortti, sillä osalla imisista ei ole vielä älypuhelinta.

9. JAMKOn tulisi ottaa osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi ilmaston lämpeneminen tai suurten ikäluokkien eläköityminen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Suora lainaus ammattikorkeakoululaista: ''Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.'' Mielestäni opiskelijakunnan tehtä on herätellä opiskeljoita kriittiseen ajatteluun ja käyttämään omia aivojaan tehdessään valintoja. Se voi myös toimia koulun tai yhteisön äänenä suuremmissa kysymyksissä.

10. JAMKOn jäsenilleen tarjoamat edut ja palvelut ovat riittäviä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKOlla on kelvollisia etuja mutta niitä on todella vähän eikä niistä markkinoida jäsenistölle

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön entistä paremmin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin