Voting aid app

29 Marjut Finni

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opintotuen asumislisä tulisi palauttaa yleisen asumistuen sijasta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni nykyinen yleinen asumistuki on hyvä, sillä esimerkiksi aiemman opintotuen asumislisän maksimi määrä oli 201,60€ ja nykyisen yleisen asumistuen maksimi määrä on 405€. Tämä mahdollistaa paremman taloudellisen tuen monille opiskeiljoille joilla on suuremmat asumiskulut. Vaikka yleisen asumislisän saaminen henkilökohtaisesti edellyttää kimppakämpissä asuvilta erillisiä vuokrasopimuksia, on tämä vain pieni paperityö heille saadakseen samantasoista tukea kuin yksin omassa ruokakunnassa elävät. Jotkut puolison kanssa elävät saattavat jäädä kokonaan ilman yleistä asumistukea jos puolisolla on hyvä tulotaso, mutta koen tämän pienemmäksi haitaksi kokonaiskuvassa.

2. Lukukausimaksut tulisi laajentaa kaikille opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Suomen ainulaatuisen ja laadukaan koulutusjärjestelmän perustana on ilmainen opiskelu suomen kansalaisille. Tämä asettaa opiskelijat tasa-arvoiseen asemaan, kun opiskelumahdollisuudet eivät perustu opiskelijan varallisuuteen, joten en kannata lukukausimaksujen laajentamista kaikille opiskelijoille.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

On hyvä, että opiskelija-asunnot eivät ole kovin kaukana kampuksesta, mutta rakentaessa tulee ottaa huomioon myös kyseessä olevan kaupungin muut asumiseen vaikuttavat seikat, kuten asuinalueen sijainti muista palveluista joita opiskelijat hyödyntävät sekä asuinalueen saavutettavuus.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni on hyvä, että kokeakoulut voivat tehdä yhteistyötä siten, että näiden sisältöjä voidaan soveltaa suuntaan ja toiseenkin. Tämä mahdollistaa mm. koulutuksen uudistumisen ja kehittymisen siihen suuntaan, että ne palvelevat paremmin opiskelijoita sekä yhteiskuntaa.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemista tulisi ottaa lisää huomioon, varsinkin henkistä hyvinvointia. Esimerkiksi henkistä hyvinvointia tukevien palveluiden tarjonta ei riitä kattamaan tarpeeksi hyvin niiden kysyntää. Opintopsygologille on usein ollut kuukausien jono ja aikoja on todella vaikea saada. Tätä tilannetta on kuitenkin helpottanut toukokuussa 2018 aloittanut toinen opintopsykologi ja suunta vaikuttaa paremmalta, mutta vielä on parantmisen varaa. Muuten opiskelijoiden hyvinvointia edistävät palvelut tuntuvat olevan yleisesti toimivia JAMKissa ottaen huomioon työntekijöiden suhtautumisen opiskelijoiden terveyteen ja opiskelijaterveudenhuollon tarjoamat muut palvelut.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMK tarjoaa tutkinto-ohjelmia noin neljässäkymmenessä eri tutkinnossa ja näihin kuuluu muun muassa luonnonvara-alat joiden opiskeluun kuuluvat sisällöt ovat hyvin erilaisia verrattuna esimerkiksi liiketalouteen. Liiketalouden kontaktiopetus on mahdollista järjestää perinteisissä luokkahuoneissa, mutta luonnonvara-alan opiskelijat tarvitsevat tiettyjen opintojen suorittamiseen täysin erilaisen opiskeluympäristön. Luonnonvara-alan käytännön opintojen suorittamisesta aiheutuu esimerkiksi hajuhaittoja, jotka eivät olisi mukavia kaupunkialueella. JAMKin toimintojen tulee sijaita opiskelijoille ja opiskelulle käytännöllisissä paikoissa sekä toiminnan muodon tulee säilyä vetovoimaisena tulevia opiskelijoita varten. Tämä ei toteutuisi mielestäni yhtä hyvin jos kaikki toiminnot olisivat keskitettynä yhdelle kampukselle.

7. JAMK tarjoaa riittävät työelämävalmiudet opiskelun aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMK tarjoaa yleisesti hyvää koulutusta ja tutkinto-ohjelmia jotka valmistavat tarpeeksi työelämään. Tämän perustan sille mitä kaikkea olen kuullut ja havainnut eri tutkinto-ohjelmien sisällöstä ja kuullut niiden opiskelijoilta.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Todennäköisesti tulevaisuudessa on edessä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin siirtyminen, mutta milloin tämä tulee tapahtumaan on vaikea sanoa. Digitaalisen kortin käyttöönotolla säästettäisiin rahaa, digitaalinen kortti on helppo saada opiskelijan käytettäväksi, kun se aktivoidaan puhelimella sekä opiskelijan saamat edut voivat näkyä sovelluksessa. Tässä on jo useampi etu joita perinteisellä fyysisellä kortilla ei ole mahdollisuutta saavuttaa.

9. JAMKOn on otettava osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi pakolaiskeskustelu tai kestävä kehitys.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni JAMKOn ensisijainen tehtävä on valvoa opiskelijoiden etuja ja tarjota mahdollisuuksia jotka edistävät parempaa opiskelua ja opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Näen hyvänä asiana sen, että liittymällä JAMKOn jäseneksi ei tarvitse ottaa kantaa puoluepoliittisiin asioihin.

10. JAMKOn tulisi keskittyä ainoastaan opiskelijoiden edunvalvontaan ja siirtää vapaa-ajan tapahtumat koulutusalajärjestöille, poikkeuksena lukuvuoden isoimmat tapahtumat.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

On hyvä, että JAMKO tarjoaa myös muita vapaa-ajan tapahtumia jäsenilleen. Nämä tapahtumat tekevät JAMKOn helposti läheistyttävämmäksi sekä paremmin tunnetuksi opiskelijoille. Esimerkiksi uusien opiskelijoiden on monesti vaikeaa tietää mitä koulutusalanjärjestöt tai Jamko tekevät, mitä ne ovat ja miten ne erovat toisistaan.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa entistä paremmin kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua vaivattomasti edunvalvontatyöhön voi päätellä paljon esimerkiksi heidän määrästä ehdolle asettujien joukossa.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin