Voting aid app

3 Kokko Arttu

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opiskelijan toimeentulo tulisi olla kokonaan lainapohjaista.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Lainan nostaminen on ollut vapaaehtoista, mutta tilanne on kääntynyt siihen suuntaan, että opintotukea leikataan ja lainan osuutta nostetaan. Vaihtoehtoja ei ole mikäli töitä ei löydy. Opiskelijat pakotetaan velkaantumaan ja tämä on mielestäni väärin.

2. Lukukausimaksut tulisi poistaa EU- ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Olisi hienoa, että myös EU- ETA- maiden ulkopuolelta saataisiin opiskelijoita, mutta toisaalta oppilaitokset tulee jostain saada myös lisäresursseja toimiakseen.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Tottakai opiskelija-asunnot olisi ihanteellisia kampuksien vieressä, mutta se ei aina onnistu. Onneksi Jyväskylässä on hyvä julkinenliikenne ja lähes kaikkialta pääsee määränpäähän ilman ongelmia.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Molemmat korkeakoulut tarjoavat erillaisia opintoja ja tästä syystä ne ovat erillään. Olisi kuitenkin hyvä, että yliopiston ja ammattikorkeakoulun kuilua kavennettaisiin ja esimerkiksi toisen korkeakoulun opintoja voisi opikselijat valita helpommin, joita ei oma korkeakoulu pysty tarjoamaan.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMK tarjoaa ja kertoo palveluista hyvinvointiin liittyen ja koen, että JAMKin opiskelijat ovat näistä tietoisia.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Keskittämällä olisi uusille ja vaihto-opiskelijoille helppoa oppia tuntemaan kampus ja reitit eikä kurssien vuoksi tarvitse lähteä vaihtamaan kampusta.

7. JAMK tukee riittävästi työllistymisessä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Tuntuu, että JAMK joissain tilanteissa haluaa oppilaiden valmistuvan nopeasti. Mielestäni JAMKin tulisi tukea oppilaita tarjoamalla yrityksiä, joidenka harjoittelu olisi palkallista. Tämä voisi auttaa opiskeljoita työllistymään, kun motivaatio työntekoon olisi tehokkaampi.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Osa opiskelijoista voisi kokea digitaalissen opiskelijakortin kömpelöksi ja vieraaksi käyttää ja etujen hyödyntäminen ei välttämättä tapahtuisi lisäksi fyysinen kortti on kaikkille tuttu ympäri Suomea. Digitalisaatio on lähes välttämätön, mutta sitä ei tarvitse pakottaa.

9. JAMKOn tulisi ottaa osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi ilmaston lämpeneminen tai suurten ikäluokkien eläköityminen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

En tiedä, tulisiko JAMKO opiskelijakuntana ottaa osaan asioihin, jotka eivät suoraan kohdennu opiskelijoihin. Toki jos JAMKO ottaisi osaa puoluepolitiikkaan, ammattikorkeakoulun opiskelijat näkysyivät paljon paremmin ja opikselijoiden ääni tulisi myös kuulluksi isommalla mittakaavalla.

10. JAMKOn jäsenilleen tarjoamat edut ja palvelut ovat riittäviä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKOn jäsenedut ovat kattavat, mutta aina voisi olla enemmän etua :-)

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön entistä paremmin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKO mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden osallistumisen edustajistötyöhön samalla tavalla kuin muidenkin opiskelijoiden, mutta jotta edustajistoon saataisiin myös kansainvälisiä opikselijoita, pitäisi JAMKOn kannustaa kansainvälisiä opiskelijoita enemmän.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin