Voting aid app

33 Matarainen Ville

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opiskelijan toimeentulo tulisi olla kokonaan lainapohjaista.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni pelkästään lainapohjainen järjestelmä voisi olla opiskelijan kannalta hyvin ahdistava.

2. Lukukausimaksut tulisi poistaa EU- ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelija-asunnot lähellä kampusta motivoisivat opiskelijoita käymään enemmän luennoilla ja parantaisivat jaksamista koulumatkojen lyhentyessä.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kurssien saaminen oman oppilaitoksen ulkopuolelta on tällä hetkellä erittäin monimutkaista ja kokisin että rajojen rikkominen oppilaitosten välillä lisäisi opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskelussa ja tulevassa työelämässä.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

En koe että kaiken opetuksen keskittäminen yhteen kampukseen hyödyttäisi juuri mitään kunhan vain pyritään siihen että opiskelijat eivät joutuisi liikaa liikkumaan kampusten väliä kesken päivän.

7. JAMK tukee riittävästi työllistymisessä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Pelkkä digitaalinen opiskelijakortti olisi huono, koska se olisi aina riippuvainen jostain älylaitteesta jonka toimintaa ei voi aina taata.

9. JAMKOn tulisi ottaa osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi ilmaston lämpeneminen tai suurten ikäluokkien eläköityminen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

En koe että opiskelijakunnan tehtävä olisi ottaa kantaa asioihin jotka eivät ole suorassa yhteydessä opiskelijoihin.

10. JAMKOn jäsenilleen tarjoamat edut ja palvelut ovat riittäviä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni JAMKO voisi erinäisillä tavoilla listätä opiskelijaetuja ja palveluja.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön entistä paremmin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

On tärkeää ottaa huomioon myös kansainvälisten opiskelijoiden mielipiteet ja näkemykset asioihin. Erityisesti pidempää vaihtoa tai kokonaista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin