Voting aid app

34 Lauri Myllyoja

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opintotuen asumislisä tulisi palauttaa yleisen asumistuen sijasta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Asumislisä oli yksinkertaisempi, mutta toisaalte mielestäni näissä tukiasioissa on hyvä käyttää tarveharkintaa.

2. Lukukausimaksut tulisi laajentaa kaikille opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Lisää eriarvoisuutta

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Sijainti on tärkeä, mutta toisaalta asuntotilanne on mielestäni Jyväskylässä hyvä tälläkin hetkellä.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Nyt jo vaikuttaa siltä, että ammattikorkeakoulut yritetään saada vastaamaan yliopistoja, mutta mielestäni se vain monimutkaistaa asioita ja vie ammattikorkeakouluja kauemmaksi niiden tarkoituksesta. Toisaalta jatko-opiskelumahdollisuuksien vuoksi olisi hyvä, että ammattikorkeakoulututkinnot tunnistettaisiin paremmin vastaamaan yliopiston alempia korkeakoulututkintoja.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Täysin riittävä!

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Näin on hyvä. Yhtenäinen kampus vaatisi suuria investointeja ja isoja järjestelyitä. Tarvittavat resurssit olisivat varmasti jostain muusta pois.

7. JAMK tarjoaa riittävät työelämävalmiudet opiskelun aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Tähän mennessä ainakin vaikuttaa hyvältä. Toisaalta hieman opintojen sisällössä sekä opetuksessa pitäisi pysähtyä miettimään, että viekö ne todella kohti työelämää vai yritetäänkö olla turhan akateemisia.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Digitaalisuus on hyvä asia, mutta ei sitä tarvitse joka paikkaan tunkea. Fyysinen opiskelijakortti on mielestäni kätevämpi.

9. JAMKOn on otettava osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi pakolaiskeskustelu tai kestävä kehitys.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Suutari pysyköön lestissään

10. JAMKOn tulisi keskittyä ainoastaan opiskelijoiden edunvalvontaan ja siirtää vapaa-ajan tapahtumat koulutusalajärjestöille, poikkeuksena lukuvuoden isoimmat tapahtumat.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Edunvalvonta on tärkeä asia, mutta vapaa-ajan tapahtumat luovat enemmän lisäarvoa jäsenille.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa entistä paremmin kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Tasavertaisuuden nimissä kyllä, mutta jos kyse on vaihto-opiskelijoista, ei heillä todennäköisesti ole lyhyen lukukauden aikana riittävästi aikaa.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin