Voting aid app

34 Myöhänen Hilma

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opiskelijan toimeentulo tulisi olla kokonaan lainapohjaista.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni nykyinen tapa jossa opintotuen lisäksi opiskelija saa halutessaan ottaa opintolainan on järkevä. Jos opiskelijan toimeentulo olisi kokonaan lainapohjainen, se asettaisi opiskeiljat eirttäin eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi perhetausta vaikuttaa tähän eriarvoistumiseen, sillä läheskään kaikkien opiskelijoiden vanhemmat eivät pysty tukemaan taloudellisesti lapsiaan.

2. Lukukausimaksut tulisi poistaa EU- ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Jyväskylässä kampukset sijaitsevat lähellä keskustaa, joten asuntojen sijoittaminen kampusten läheisyyteen olisi opiskelijoille hyödyllistä.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, jonka takia ne olisi fiksuinta säilyttää erillään. Ammattikorkeakoulussa opetus on huomattavasti käytännönläheisempää, kun taas yliopistossa opitaan asiat enemmän teoreettisemmalta ja tutkimukseen painottuvalta kannalta.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Oman kokemukseni mukaan JAMK ottaa opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi huomioon opintojen aikana. JAMK tarjoaa hyvin palveluita erilaisiin tilanteisiin ja informoi niistä selkeästi.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kaikkien toimintojen keskittäminen yhdelle kampukselle ei ole tarpeellista.

7. JAMK tukee riittävästi työllistymisessä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ainakin oman kokemukseni mukaan JAMK tukee työllistymisessä riittävästi. On toki mahdollista että tutkintokohtaisia eroja löytyy.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Digitaalisuus on nykyaikaa ja JAMKOn tulisi siirtyä muutaman vuoden sisään digitaaliseen opiskelijakorttiin.

9. JAMKOn tulisi ottaa osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi ilmaston lämpeneminen tai suurten ikäluokkien eläköityminen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni JAMKOn tulisi keskittyä opiskelijoihin liittyviin asioihin ja pysyä poliittisesti neutraalina. Opiskelijakunnassa on paljon eri puolueita kannattavia henkilöitä ja on kaikkien edun sekä tasa-arvon mukaista jos kaikkien ammattikorkeakoulun opiskelijoiden asiaa edistävä JAMKO pysyisi poliittisten linjausten ulkopuolella.

10. JAMKOn jäsenilleen tarjoamat edut ja palvelut ovat riittäviä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön entistä paremmin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin