Voting aid app

35 Teemu Oja-Lipasti

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opintotuen asumislisä tulisi palauttaa yleisen asumistuen sijasta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Yleinen asumistuki takaa asumiselle turvaa myös kesän ajalla, jonka lisäksi mahdollisten Kelan palautusten määrä tippuu opintotuen asumislisän verran jolloin palautusten määrä ei ole niin uskomattoman iso.

2. Lukukausimaksut tulisi laajentaa kaikille opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Suomen valttikortti opetuksellisena suurmaana on maksuttomuus. Tästä tulee pitää kiinni. Lukukausimaksu pitäisi myös poistaa kansainvälisiltä opiskelijoilta, sillä se on huomattavasti tiputtanut KV-opiskelijoiden määrää Suomessa

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ei pelkästään kampusten läheisyyteen vaan myös keskustan läheisyyteen. Vahvat kulkuyhteydet kävellen ja pyöräillen niin kampukselle sekä keskustaan antaa opiskelijalle paljon arvoa, varsinkin tullessaan uuteen paikkakuntaan tai jopa maahan.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kumpikin hyötyy toisestaan, mutta liian suuri fuusio on enemmän pahaksi ainakin tässä vaiheessa. Kurssien tarjoaminen ristiin riittää.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Hyvinvointipalveluissa on vielä puutteita ja vaara

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Tämä toimisi jo nyt Jyväskylässä toimivien koulutusohjelmien kanssa, mutta mielestäni Tarvaalan kampus tarjoaa paljon enemmän Tarvaalassa opiskeleville. Tälläistä maaseutuelinkeinotoiminnan siirtämistä maalta kaupunkiin tapahtuu pian Seinäjoella kun Ilmajoen kampuksen opetus siirtyy kaupunkiin, enkä halua että niin tapahtuu myös täällä.

7. JAMK tarjoaa riittävät työelämävalmiudet opiskelun aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMK tarjoaa työelämävalmiuksia, mutta niiden riittävyys pyörii ajoittain opiskelijoiden mielessä. Riittääkö omat taidot työpaikalla työskennellessä?

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni tässä vaiheessa on hyvä pitää fyysinen kortti vielä taustalla, mutta ruveta nostamaan sosiaalisessa mediassa ja muussa markkinoinnissa enemmän digitaalista korttia esille. Eli muutoksen ei tulisi tapahtua yhtäkkiä vaan prosessina joka kestää vielä 1,5-2 vuotta maksimissaan.

9. JAMKOn on otettava osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi pakolaiskeskustelu tai kestävä kehitys.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKOn pääpaino on opiskelijoiden edunvalvonta, ja jos asia ei mitenkään koske opiskelijoita niin siihen ei tarvitse ottaa kantaa. Tämä vie resursseja pois tärkeästä opiskelijakunnan vaikutustyöstä johonkin muuhun.

10. JAMKOn tulisi keskittyä ainoastaan opiskelijoiden edunvalvontaan ja siirtää vapaa-ajan tapahtumat koulutusalajärjestöille, poikkeuksena lukuvuoden isoimmat tapahtumat.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Yhteistyö on hyvä, mutta vastuun siirtäminen ei. Tapahtumien täytyy olla JAMKOn tapahtumia, ei eri koulutusalajärjestöjen kasaamia sekametelisoppia.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa entistä paremmin kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijoiden edunvalvontajärjestönä JAMKOn tulisi saada edustajistotyöhön enemmän KV-opiskelijoita. Iso osa opiskelijoista, varsinkin Jyväskylässä on kansainvälisiä, joiden ääni jää kuulematta

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin