Voting aid app

36 Jarkko Patteri

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opintotuen asumislisä tulisi palauttaa yleisen asumistuen sijasta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Yleinen asumistuki on yksinkertaistanut hakujärjestelmää ja yhdenvertaistanut opiskelijoita suhteessa muihin pienituloisiin. Yleinen asumistuki on opiskelijalle parempi vaihtoehto, koska se ottaa vuokran suuruuden huomioon, mitä asumislisä ei ottanut.

2. Lukukausimaksut tulisi laajentaa kaikille opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijoille maksuton opetus on Suomen vahvuus, ja olisi sääli jos kyvykkäiden ja motivoituneiden hakijoiden aloituskynnys jäisi lopulta lompakosta kiinni. Jos raha on ongelma, tulisi valtion lisätä korkeakoulujen rahoitusta.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa sinne, minne ne mahtuu siten, että koulu, kaupat sekä vapaa-ajan palvelut ovat kätevästi saatavilla, mutta Jyväskylän maasto asettanee sille haasteita. Muissa tapauksissa joukkoliikenteen hintoja ja saatavuutta pitää kehittää siten, että opiskelija saa maksimaalisen hyödyn.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ei kommenttia siitä, että pitäisikö, mutta laajemmasta yhteisistä opintosisällöistä voi olla hyötyä opiskelijoille niin yliopistoissa kuin AMK:ssakin.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Sen perusteella mitä olen havainnut, JAMK tarjoaa kohtuu kattavat palvelut ja mahdollisuuden henkilökohtaiseen tukeen etenkin jos opiskelija on ongelmissa.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Rajakadun kampuksella on jo nyt ongelmia tilankäytön suhteen. Nykyisillä opiskelijamäärillä ei ole kannattavaa keskittää toimintoja yhdelle kampukselle - se haittaisi merkittävästi ilmapiiriä ja hyvinvointia.

7. JAMK tarjoaa riittävät työelämävalmiudet opiskelun aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

oska olen ensimmäistä vuotta, en voi vielä antaa omaa mielipidettä, mutta käsitykseni on se, että JAMK:ista valmistuneiden työntekijöiden osaaminen on ollut työnantajien mieleen.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Pidän toimintojen sitomista esim. pelkkään älypuhelimeen mielettömänä. Vaikka teknologia antaa valtavat mahdollisuudet helpottaa ja keventää toimintoja, ongelmat alkavat silloin kun päätelaite tuhoutuu tai siinä ilmenee ongelmia.

9. JAMKOn on otettava osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi pakolaiskeskustelu tai kestävä kehitys.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKO ja opiskelijat eivät voi olla eristyksissä muusta yhteiskunnasta tai poliittisesta toiminnasta - pahimmassa tapauksessa opiskelijat unohdettaisiin kokonaan päättävissä tahoissa. On opiskelijoiden etujen mukaista, että JAMKO ottaa kantaa ja edustaa opiskelijoita ja tuo heidän mielipiteensä ilmi myös muissa poliittisissa yhteyksissä edunvalvonnan lisäksi.

10. JAMKOn tulisi keskittyä ainoastaan opiskelijoiden edunvalvontaan ja siirtää vapaa-ajan tapahtumat koulutusalajärjestöille, poikkeuksena lukuvuoden isoimmat tapahtumat.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKO:lla on iso mahdollisuus viedä viestiään ja tehostaa näkyvyyttään järjestämällä aktiviteettia ja tapahtumia opiskelijoille.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa entistä paremmin kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Vaikka kansainvälisten opiskelijoiden osuus on pieni, heidän mahdollisuuttaan osallistua edustajistotyöhön voi edistää esim. tarjoamalla tulkkipalvelua kokouksissa tai vaihtamalla toimintakielen englanniksi.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin