Voting aid app

38 Pape Purhonen

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opintotuen asumislisä tulisi palauttaa yleisen asumistuen sijasta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijan kohteleminen yleisen tuen tarvitsijan asemassa on väärin, opiskelijan pitää olla mahdollista keskittyä kouluun ilman suurempia rahahuolia.

2. Lukukausimaksut tulisi laajentaa kaikille opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Koulutuksen laadun parantaminen opiskelijoiden kukkaroa kaventamalla ei saa vaarantaa mahdollisuutta kouluttautua. Etenkään kelan tukien kaventuessa.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelija-asuntoja pitää olla erilaisia ja laajalla alueella. Täten erilaisille opiskelijoille löytyy erilaisia asuntoja opiskelijan omien tarpeiden mukaan.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opintojen monipuolistumisen ja vaihtoehtojen lisääntyminen luo paremman pohjan työelämään. Korkeakouluja ei kuitenkaan pidä sulauttaa toisiinsa vaan näiden tahojen yhteistyötä pitää lisätä ja kehittää.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijoiden hyvinvointi on JAMKissa hyvällä tasolla, mutta kynnys esimerkiksi kuraattorille menemiseen pitää olla olematon. Tietoisuutta ja tiedottamisessa on aina kehitettävää.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kaiken toiminnan keskittäminen yhdelle kampukselle vaarantaa toiminnan laadun. Tilojen vähentäminen pakostakin heikentää laatua, sekä ahtauttaa ruokailut ja luokkien varauksen. Osa tiloista pitäisi muuntaa tiettyjen alojen tarpeisiin, vähentäen normaalien luokkien määrää yhä enemmän.

7. JAMK tarjoaa riittävät työelämävalmiudet opiskelun aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Harjoitteluiden määrä on JAMKissa hyvä, mutta kynnystä harjoittelu-paikan löytämiseen pitää vähentää.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Fyysinen opiskelijakortti tuo hyvän turvan digitaalisten palveluiden kaatuessa tai laitteiden ollessa rikki, tavoittamattomissa tai muuten käyttökelvottomina. Fyysinen opiskelijakortti on myös hyvä olla mahdollisen väärinkäyttöjen varalta.

9. JAMKOn on otettava osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi pakolaiskeskustelu tai kestävä kehitys.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKOn ei kuulu olla poliittisesti suuntautunut, mutta yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on opiskelijoiden näkökulman saamiseksi tärkeää.

10. JAMKOn tulisi keskittyä ainoastaan opiskelijoiden edunvalvontaan ja siirtää vapaa-ajan tapahtumat koulutusalajärjestöille, poikkeuksena lukuvuoden isoimmat tapahtumat.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Tapahtumien järjestäminen tuo opiskelijakunnan lähemmäs opiskelijaa. Tapahtumien järjestämisessä JAMKOlla on järjestäjän näkökulmassa paremmat puitteet, kuten tapahtumissa toimijoiden rekrytoiminen on helpompaa, esim tuutoreista tarpeen mukaan. Koulutusalajärjestöjen kanssa pitää tehdä yhteistyötä, aina opiskelijan etua ajatellen.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa entistä paremmin kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kansainväliset opiskelijat ovat yhtälailla opiskelijoita, ja heidän mahdollisuus vaikuttaa oman koulunsa edunvalvontaan, tapahtumiin ja hyvinvointiin täytyy taata. Näin tapamme myös tasa-arvoisen vaikuttamisen mahdollisuuden.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin