Voting aid app

39 Miia Ruuskanen

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opintotuen asumislisä tulisi palauttaa yleisen asumistuen sijasta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

2. Lukukausimaksut tulisi laajentaa kaikille opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ei missään tapauksessa. Lukukausimaksut rajaisivat opiskelumahdollisuuksia useilta ja kasvattaisivat kuilua varakkaampien ja vähätuloisten välillä.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Suuri osa opiskelijoista on autottomia, jolloin kampuksen lähellä asuminen helpottaa sinne kulkemista huomattavasti. Rakennustilaa on kuitenki rajallisesti, joten kauemmaksikin rakentaminen on ymmärrettävää. Tällöin olisi kuitenkin tärkeää, että alueelle kulkevat hyvät julkisen liikenteen yhteydet.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Tutkinnot olisi hyvä pitää erillään, sillä ne tarjoavat kuitenkin erilaisia mahdollisuuksia. Yhteistyötä koulujen välillä voisi kuitenkin syventää, esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuus opiskella jossain määrin toisen koulun kursseja, mikäli ne selkeästi ovat omaan tutkintoon liittyviä.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita on olemassa. En kuitenkaan osaa itse arvioida niiden toimivuutta, enkä myöskään

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kaikki saman katon alla olisi tietysti kätevää, mutta en näe sitä silti välttämättömänä tai tarpeellisena. Jyväskylässä sijaitsevien kampusten väliset etäisyydet eivät ole suoria, jonka lisäksi Tarvaala olisi mahdotonta yhdistää Jyväskylän kampusten kanssa sen koulutusalojen erityisvaatimusten vuoksi.

7. JAMK tarjoaa riittävät työelämävalmiudet opiskelun aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMK tarjoaa monipuolisesti kursseja, jonka lisäksi esimerkiksi harjoittelut ja projektit antavat hyvin valmiutta työelämään siirtymiseen.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni on hyvä tarjota myös mahdollisuus fyysiseen korttiin, vaikka digitaalisuus toki onkin nykypäivää.

9. JAMKOn on otettava osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi pakolaiskeskustelu tai kestävä kehitys.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKO edustaa kaikkia opiskelijoitaan, joten esimerkiksi puoluepolitiikkaan sen ei mielestäni pidä ottaa kantaa. Näkisin kuitenkin, että JAMKO voi harkitusti ottaa kantaa ja nostaa esille esimerkiksi kestävää kehitystä tai mielenterveysasioita.

10. JAMKOn tulisi keskittyä ainoastaan opiskelijoiden edunvalvontaan ja siirtää vapaa-ajan tapahtumat koulutusalajärjestöille, poikkeuksena lukuvuoden isoimmat tapahtumat.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKOn tapahtumat yhdistävät paremmin ihmisiä yli koulutusalarajojen, jonka lisäksi sillä on myös käytettävissään eri tavoin resursseja kuin koulutusalajärjestöillä. JAMKOn tapahtumille on kysyntää ja JAMKO myös tavoittaa laajemmin: Mikäli vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen siirtyisi täysin koulutusalajärjestöjen vastuulle, opiskelijoita todennäköisesti tavoitettaisiin vähemmän, jonka myötä moni tapahtuma voisi lopulta jäädä järjestämättä osallistujien puuttuessa. KAJ:t joutuisivat myös miettimään pyrkivätkö he jollain tavoin lisäämään resurssejaan, jotta

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa entistä paremmin kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kansainvälisyys on tärkeä osa JAMKia ja JAMKOa, mutta tämä on hieman haastellinen toteutettavaksi niin kauan, kun kokousten ja pöytäkirjojen kielenä pidetään suomi. Siirtyminen esimerkiksi englannin kieleen tuskin on realistista, mutta muita keinoja kansainvälisten opiskelijoiden hyväksi voisi miettiä.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin