Voting aid app

4 Esa Autio

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opintotuen asumislisä tulisi palauttaa yleisen asumistuen sijasta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Joidenkin kohdalla tukien kokonaismäärä on pienempi muutosten johdosta, mutta suuremmalla osalla tilanne on päinvastainen. Hyvinä puolina yleisestä asumistuesta ei myöskään makseta veroa, eikä se ole sidottu opintojen edistymiseen. Asumistukea saa siis ympäri vuoden, vaikkei opintopisteitä kertyisikään. Lisäksi valtion näkökulmasta, muutos yksinkertaistaa tukijärjestelmää.

2. Lukukausimaksut tulisi laajentaa kaikille opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Maksuton koulutus on tärkeimpiä tasa-arvoa edistäviä tekijöitä, joten en missään nimessä kannatta tätä ajatusta. Mikäli lukuvuosimaksut tulisivat Suomeen, se tarkoittaisi myös lisää velkataakkaa opiskelijoille. Jos oppilaitosten rahat ovat vähissä, niin silloin asiaan täytyy hakea muutosta politiikan keinoin, ei opiskelijoiden pussista. Varmastikin esim. osa nykyisistä yritystuista voitaisiin siirtää oppilaitoksille.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni tämä olisi fiksua, sillä koulumatkat lyhenisivät ja lisäksi koululle olisi helpompi tulla tekemään tehtäviä, projektitöitä yms. Alasta riippuen käytössä voi olla myös hyvin kalliita tietokone-ohjelmia (esim. Adobe CC), joita harvalla on varaa omalle koneelleen ostaa.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Koska yliopisto-opinnot ovat huomattavasti teoreettisempia ja opetustavat eroavat melkoisesti, olisi tutkintojen ja sisältöjen yhdistäminen hyvin hankalaa. Lisäksi nykyinen malli antaa opiskelijoille enemmän vaihtoehtoja, sillä toisille sopii paremmin teoreettimsempi opiskelu, kun taas toisille käytännönläheisempi. Yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä ei voi kuitenkaan koskaan olla liikaa.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKista löytyy riittävät tukipalvelut ja esim. uupumuksen iskiessä voi apua hakea koulutusvastaavan lisäksi oppilaistos pastorilta tai psykologilta. Joissain perusasioissa on kuitenkin parantamisen varaa, esimerkiksi Dynamon luokkahuoneiden tuolit ovat valtaosin surkeita.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Minulla ei ole mitään tätä vastaan, kunhan se ei heikennä koulutuksen laatua ja palvelujen saatavuutta. Suurta kampusta voisi olla hankalampi hallinnoida, mikä voisi johtaa erilaisiin ongelmiin. Myöskään 1 ruokala ei riittäisi näin isossa kampuksessa.

7. JAMK tarjoaa riittävät työelämävalmiudet opiskelun aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opetusmetodit projektitöineen, raportteineen ja esityksineen tukevat hyvin työelämän tarpeita. Lisäksi opinnot sisältävät työelämän viestintää, harjoittelujakson tai jaksoja ja tietenkin opinnäytetyön.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Digitaalista korttia voitaisiin tarjota muovisen lisäksi, mutta pelkästään digitaaliseen en vielä siirtyisi. Näin opiskelija voisi itse valita kumpaa mielummin käyttää. Digitaalinen kortti voi tuoda mukanaan myös ongelmia. Esim. puhelimen akku saattaa olla tyhjä tai opiskelija ei omista älypuhelinta (harvinaista, mutta on yhä mahdollista :). Mikäli sovellus vaatii toimiakseen verkkoyhteyden, estäisi yhteysongelmat sovelluksen käytön. Myös vaihto-opiskelijoiden tilanne hankaloituisi, sillä heistä kaikki eivät käytä mobiilidataa. Lisäksi digitaalinen opiskelijakortti on jo saatavilla Frank-palvelun kautta.

9. JAMKOn on otettava osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi pakolaiskeskustelu tai kestävä kehitys.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKO ei ole puolue, vaan puoluekannoista riippumaton opiskelijoiden etua ajava järjestö. Uskon myös, että JAMKO:on mahtuu useita erilaisia poliittisia näkemyksiä ja yhteisen kannan muodostaminen olisi muutenkin mahdotonta.

10. JAMKOn tulisi keskittyä ainoastaan opiskelijoiden edunvalvontaan ja siirtää vapaa-ajan tapahtumat koulutusalajärjestöille, poikkeuksena lukuvuoden isoimmat tapahtumat.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Pääpaino tulisi aina olla opiskelijoiden edunvalvonnassa, mutta en näe syytä luopua tapahtumien järjestämisestä. Mielestäni JAMKOlla on tähän myös hyvät resurssit ja yhteistyökumppanit ja JAMKOn tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki opiskelijat alasta riippumatta, mikä edistää verkostoitumista yli alojen. Toki koulutusalajärjestöilläkin on yhteisiä tapahtumia, mutta en jättäisi tapahtumien järjestely vain ainejärjestöjen varaan.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa entistä paremmin kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kansainvälistyminen on hyvästä ja monikulttuurisuus helpottaa myös uusien ideoiden ja näkemysten esiintuomista. JAMK on myös oppilaitoksena hyvin kansainvälinen, joten miksei JAMKOkin olisi.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin