Voting aid app

4 Kärjä Tuuli

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opiskelijan toimeentulo tulisi olla kokonaan lainapohjaista.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni toimeentulon täysi lainapohjaisuus ei kannusta opiskelemaan. Valtion tulee tukea kouluttautumista ja näinollen varmistaa mahdollisuus toimeentuloon myöskin ilman lainaa.

2. Lukukausimaksut tulisi poistaa EU- ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Koen että järkevämpää varojen käyttöä olisi panostaa entistä laadukkaampaan opetukseen kuin siihen, että maksaisimme EU- ja ETA- maiden ulkopuolisten opiskelijoiden opinnot.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelija-asuntojen sijoittaminen kampusten läheisyyteen helpottaa opiskelua. Mitä lähempänä kampusta asunnot sijaitsevat, sitä vaivattomampaa on opiskelu.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot vastaavat eri työelämän tarpeisiin ja näinollen sisällöt tulisi säilyttää erillään.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMK tarjoaa opiskelijoilleen monipuolisesti apua hyvinvoinnin saralla, mutta esimerkiksi opintopsykologille pääsyn tulisi olla nopeampaa.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Yhdelle pääkampukselle kaikkien opiskelijoiden keskittäminen ei mielestäni ole järkevää. Eri alat vaativat erilaisia asioita tiloilta ja koen, että esimerkiksi maaseutuelinkeinoja olisi hyvin haastavaa opiskella keskellä kaupunkia.

7. JAMK tukee riittävästi työllistymisessä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opintojen työelämälähtöisyys tuo mielestäni apua työllistymiseen.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Mielestäni digitaalinen opiskelijakortti on oiva lisä fyysiseen opiskelijakorttiin. Koen, että fyysinen ja digitaalinen kortti luovat yhdessä toimivan kokonaisuuden, enkä valitsisi niistä vain toista.

9. JAMKOn tulisi ottaa osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi ilmaston lämpeneminen tai suurten ikäluokkien eläköityminen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

En koe puoluepolitiikan olevan asia, johon opiskelijakunnan tulisi ottaa kantaa. Toki JAMKOn tulisi kiinnittää huomiota siihen, mitä politiikassa on meneillään ja pitää yhteyttä myös poliittisiin sidosryhmiin. Ilmastovastuullisuus on mielestäni tärkeää ja tähän JAMKOn tulisi kiinnittää huomiota omassa toiminnassaan.

10. JAMKOn jäsenilleen tarjoamat edut ja palvelut ovat riittäviä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijakortilla saatavat edut ovat runsaita, mutta JAMKO voisi mielestäni tarjota enemmän nimenomaan jäsenistölleen suunnattuja etuja.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön entistä paremmin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kansainvälisten opiskelijoiden osallistumisen edustajistotyöhön tulisi olla entistä helpompaa. Kansainväliset opiskelijat tuovat monia uusia näkökulmia asioihin ja heidän avulla JAMKOn toimintaan saadaan yhä enemmän monipuolisuutta.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin