Voting aid app

43 Henriikka Tillander

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opintotuen asumislisä tulisi palauttaa yleisen asumistuen sijasta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

2. Lukukausimaksut tulisi laajentaa kaikille opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Koska Suomessa ei ole lukukausimaksuja suomalaisille eikä EU kansalaisile on kaikilla taloudellisesta tilanteesta huolimatta mahdollista kouluttautua siihen ammattiin, kuin itse haluaa.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Jos opiskelija-asunnot olisivat kampusten läheisyydessä, ei tarvitsisi käyttää rahaa julkisen liikenteen lippuihin, vaan voisi kävellä kouluun. Myös iso osa erilaisista koulun aktiviteeteistä ja tapahtumista järjestetään kampuksien läheisyydessä.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

En ole itse opiskellut täällä vielä niin pitkään että olisin juurikaan saanut vielä omakohtaista kokemusta.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKissa on niin paljon opiskelijoita, että kaikkia ei kannata laittaa samaan paikkaan. Kuitenkin tällä hetkellä kampukset ovat hyvin kaukana toisistaan. Tästä johtuen kommunikaatio näiden eri kampusten oppilaiden kesken jää vähäiselle. Joten kampusten olisi hyvä olla hieman lähempänä toisiaan.

7. JAMK tarjoaa riittävät työelämävalmiudet opiskelun aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Sen pienen ajan jonka olen täällä opiskellut niin olen jo huomannut, että opetuksen yksi päätavoite on tarjota mahdollisimman hyvät lähtökohdat työelämään.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Digitaalinen opiskelijakortti on siitä hyvä, että kaikilla on se aina mukana puhelimessa. Mutta vielä sähköinen opiskelijakortti ei toimi parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja sähkölaitteiden kanssa voi aina tulla yllättäviä ongelmia.

9. JAMKOn on otettava osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi pakolaiskeskustelu tai kestävä kehitys.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKOn ensisijainen tehtävä on opiskelijoiden hyvinvointi, ja sen ylläpitäminen. Jos politiikka ei suoranaisesti koske opiskelijoita, ei siihen tarvitsisi myöskään ottaa osaa. Mutta jos jokin asia koskee opiskelijoiden hyvinvointia olisi siihen myös hyvä ottaa kantaa.

10. JAMKOn tulisi keskittyä ainoastaan opiskelijoiden edunvalvontaan ja siirtää vapaa-ajan tapahtumat koulutusalajärjestöille, poikkeuksena lukuvuoden isoimmat tapahtumat.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijoiden edunvalvonta on tärkeä asia, mutta sitä edistää myös vapaa-ajan toiminta. JAMKOn tapahtumissa eri koulutusalojen oppilaat kerääntyvät yhteen, näissä tapahtumissa tapaa eniten uusia ihmisiä.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa entistä paremmin kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKissa on todella paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, joihin kaikki tehtävät päätökset myös vaikuttavat näihin oppilaisiin. Joten ulkomaalaisten oppilaiden tulisi voida osallistua edustajistotyöhön. Se on myös hyvä kanava vaihto-oppilaille päästä mukaan ja tavata ihmisiä.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin