Voting aid app

48 Emma Ahonen

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opintotuen asumislisä tulisi palauttaa yleisen asumistuen sijasta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

2. Lukukausimaksut tulisi laajentaa kaikille opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Koulutuksen tulisi olla maksuton jokaiselle, mielestäni siis ei lukukausimaksuja kenellekään.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Usein kampusten lähellä olevat asunnot ovat kalliimpia, kuin kauempana olevat. Tämän huomioon ottaen, mielestäni opiskelija-asunnoissa tulisi painottaa enemmän asumisen edullisuutta kuin kampuskeskeisyyttä.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMK tarjoaa monipuolisesti opiskelijan hyvinvointia edistäviä tukipalveluita, mutta tieto näistä ei kulje kovinkaan tehokkaasti jokaiselle opiskelijalle, ainakaan vielä.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKin yksi vahvuuksista on monialaisuus, joten opetuksen keskittäminen yhdelle kampukselle olisi todennäköisesti haitaksi joillekin opiskelualoista..

7. JAMK tarjoaa riittävät työelämävalmiudet opiskelun aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Digitaalinen opiskelijakortti voi olla hyödyksi, mutta kaikilla ei välttämättä ole älylaitetta, jolla päästä käsiksi sähköiseen opiskelijakorttiin.

9. JAMKOn on otettava osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi pakolaiskeskustelu tai kestävä kehitys.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

10. JAMKOn tulisi keskittyä ainoastaan opiskelijoiden edunvalvontaan ja siirtää vapaa-ajan tapahtumat koulutusalajärjestöille, poikkeuksena lukuvuoden isoimmat tapahtumat.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKO tulee lähemmäs opiskelijoita järjestämällä tapahtumia. Osa edunvalvontaa on olla mukana ja mahdollistaa opiskelijaelämää.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa entistä paremmin kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKOn jäsenistä iso osa on kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita, joten mielestäni kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön vahvistaisi JAMKOn edunvalvontaa ja palveluita.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin