Voting aid app

52 Juho Niemelä

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opintotuen asumislisä tulisi palauttaa yleisen asumistuen sijasta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Yleinen asumistuki tukee opiskelijaa myös kesälomien aikana, kun taas opintotuen asumislisä ei näin tehnyt. Yleinen asumistuki toki luo haasteita erillisellä tulorajalla, mutta hyödyt voittavat haitat.

2. Lukukausimaksut tulisi laajentaa kaikille opiskelijoille.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Suomalaisen koulutuksen ylpeys ja kulmakivi on ollut jokaiselle Suomen kansalaiselle mahdollinen opiskelu ilman lukukausimaksua.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kestävää kehitystä ja ilmastoa tukevaa olisi sijoittaa uusia asuntoja kampusten läheisyyteen jotta opiskelija voi kulkea kampukselle jalan/pyörällä. Tämä myös vahvistaisi kampusalueiden laajempaa yhteisöllisyyttä.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Yliopisto ja ammattikorkeakoulu täytyisi pitää erillisinä toisistaan, sillä molemmalla on omat tarkoituksensa ja tarpeensa. Silti elämme muutosten aikaa ja selviytyäkseen tulevista koitoksista, täytyy yliopiston ja ammattikorkeakoulun tukea toinen toistaan ja kasvattaa ja myös vahvistaa yhteistyötä keskenään.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMK on ottanut oikean suunnan, mutta emme ole vielä ihan päässeet maaliin. Mielen terveys on entistä enemmän läsnä ja tarvitsemme sillä taholla enemmän tukea ja apua. Tuleva YTHS tulee olemaan opiskelijoille kaivattu muutos parempaan.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Yksi yhteinen kampus olisi ihanteellinen ratkaisu yhdistämään nykyiset 4 eri kampusta ja toisi vahvaa yhtenäistä yhteisöllisyyttä. Hankaluuksia saattaisi tulla kuitenkin Tarvaalan kampuksen kanssa, jota olisi vaikea tuoda Jyväskylään. Ehkä yhtenäisyyttä olisi syytä toteuttaa toisin keinoin.

7. JAMK tarjoaa riittävät työelämävalmiudet opiskelun aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Tämä on pitkälti riippuvainen siitä, millä alalla olet. Jollain alalla JAMK tarjoaa kattavat valmiudet, mutta taasen jollain alalla valmiudet saattavat olla lähes olemattomat. JAMKissa pitäisi olla yhtenevä linja läpi alojen.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Digitaalinen vallankumous on todellisuutta ja JAMKOn on syytä pysyä sen mukana. Pelkkä digitaalinen kortti voi silti syrjiä heitä joilla ei syystä tai toisesta ole digitaalista opiskelijakorttia tukevaa laitetta. Heille pitäisi olla olemassa korvaava vaihtoehto.

9. JAMKOn on otettava osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi pakolaiskeskustelu tai kestävä kehitys.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKOn täytyy pitää neutraali linja ja olla ottamatta kantaa opiskelun ulkopuolisiin asioihin.

10. JAMKOn tulisi keskittyä ainoastaan opiskelijoiden edunvalvontaan ja siirtää vapaa-ajan tapahtumat koulutusalajärjestöille, poikkeuksena lukuvuoden isoimmat tapahtumat.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Monipuolinen tapahtumatarjonta on rikkautta ja JAMKO on hyvä lisä tarjonnan tuottajisssa. JAMKO järjestää myös paljon alkoholittomia tapahtumia niin hupitoiminnassa kuin liikunnassa ja hyvinvoinnissa.

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa entistä paremmin kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kansainvälisten opiskelijoiden ääni ei tule kuulluksi ja se on iso kompastuskivi edustajistotyössä jossa pitäisi kuulla kaikkien ääni. JAMKOn pitäisi ehdottomasti mahdollistaa parempi kv-opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin