Voting aid app

8 Tiihonen Nea

Koulutus ja opiskelijan hyvinvointi

1. Opiskelijan toimeentulo tulisi olla kokonaan lainapohjaista.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Opiskelijoiden pakkotaminen velkaantumaan jo opiskeluaikana voi koitua ongelmalliseksi tulevaisuudessa. Vaikka tällä hetkellä lainan ottaminen on aika riskitintö, ei voi olla varmaa, että sama tilanne jatkuu vielä tulevaisuudessa.

2. Lukukausimaksut tulisi poistaa EU- ja ETA- maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Jos ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän halutaan pysyvän samana tai kasvavan, tulisi tätä asiaa tarkastella tarkemmin. Ulkomaalaisten opiskelijoiden tulisi olla samassa asemassa koulutuksen saavutettavuuden kanssa. Tosin ulkomaalaisten opiskelijoiden maksamilla maksuilla voidaan rahoittaa laadukkaampaa opetusta.

3. Uusia opiskelija-asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti kampusten läheisyyteen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Osan asunnoista olisi hyvä sijaita lähellä kampusta. Toisaalta kaupungin monimuotoisuus säilyy kun opiskelijat asuvat ympäri kaupunkia.

4. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot ja niiden sisällöt tulee säilyttää erillään.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kaikille yhteisiä sisältöjä voisi hyvinkin opiskella ristiin. Monipuoliset tutkinnot ovat etu tulevaisuudessa.

Korkeakoulu

5. JAMK ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointia riittävästi opintojen aikana.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

OPS uudistus tuo mukanaan kaivattuja uudistuksia hyvinvoinnin edistämiseen.

6. JAMKin tulisi keskittää kaikki toimintonsa, kuten opetuksen yhdelle pääkampukselle.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Toki olisi mukaa opiskella yhteisellä kampuksella, mutta tämä vaatisi muutoksia tiloissa. Supistuisiko samalla koulun tutkinto-ohjelmien laajuus

7. JAMK tukee riittävästi työllistymisessä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Tässä on alakohtaisia eroja. Osa pääsee hyviin kontakteihin työelämän kanssa jo opintoaikana, kaikilla ei ole samaa mahdollisuutta.

Opiskelijakunta

8. JAMKOn tulisi siirtyä pelkästään digitaaliseen opiskelijakorttiin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Kaikilla ei ole mahdollisuutta hankkia älypuhelinta ja kaikkialla ei aina netti toimi. Tuolloin fyysinen kortti on hyvä lisä.

9. JAMKOn tulisi ottaa osaa puoluepolitiikkaan ja myös sellaisiin asioihin, jotka eivät suoraan koske opiskelijoita, esimerkiksi ilmaston lämpeneminen tai suurten ikäluokkien eläköityminen.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

JAMKOn tulee pysyä puolueettomana ja ajaa kaikkien etua.

10. JAMKOn jäsenilleen tarjoamat edut ja palvelut ovat riittäviä.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Etuja ja palveluja voidaan koko ajan kehittää, mutta koen saavani tällä hetkellä saavani jäsenyydelle vastinetta

11. JAMKOn tulisi mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen edustajistotyöhön entistä paremmin.
Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä En osaa sanoa Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti. Sääntöjen kääntämien oli alku. Kulttuurin muuttaminen voi viedä aikaa, mutta se on tulevaisuutta.

Palaa kaikkiin ehdokkaisiin